Městské lesy Planá

Znak města PlanáSpolečnost Plánské lesy, s.r.o. hospodaří na lesním majetku města Planá od roku 1999.

Zřizovatelem a jediným vlastníkem společnosti je město Planá. Plánské lesy, s.r.o. obhospodařují lesní pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) o celkové výměře 1.059,26 ha. Hlavním předmětem činnosti společnosti je těžební a pěstební péče o les, ochrana lesa, výroba a prodej dřeva, řeziva a paliva a správa městské honitby.

Městské lesy, jejichž historie sahá až do roku 1606, plní mimo funkcí produkčních zejména funkci vodohospodářskou. Rozhodující množství pitné vody pro město Planou pochází právě z městských lesů v okolí Broumova. Ochrana vodních zdrojů je jedním z prvořadých úkolů hospodářské činnosti Plánských lesů, s.r.o.

Napsat komentář