Městská honitba

Městská honitba č.54 je režijní honitbou města ve správě Plánských lesů, s.r.o. Její výměra dosahuje 551 ha a leží mezi obcemi Žďár a Broumov. Hlavní zvěří je jelen evropský, jelen sika, zvěř černá a srnčí. Zvěř drobná se vyskytuje pouze sporadicky. Tradiční je pouze zvěř srnčí, zvěř jelena evropského byla v minulosti vždy důsledně hubena….

Read More

Poplatkové lovy

Poplatkové lovy jsme v současné době pozastavili. Důvodem je zejména výrazně pokleslá kvalita trofejí jelena evropského v této části Českého lesa a rovněž přetrvávající nepoměr pohlaví a věkových tříd jelena evropského v neprospěch druhé a třetí věkové třídy jelenů. Jsme toho názoru, že ke zlepšení stavu jelení zvěře lze dojít například takto: omezit lov starších…

Read More