Plánské lesy s.r.o. vyzývají k podání nabídek k plnění zakázky „Pořízení kolového traktoru s lesnickou nástavbou“ v rámci projektu Lesnická technika pro hospodaření v lesích města Planá.

Úplný text výzvy k podání nabídky naleznete zde: Výzva k podání nabídky.

Plné znění zadávací dokumentace a všech jejích příloh:

  • Zadávací dokumentace (PDF)
  • Příloha č.1 – Návrh Smlouvy (PDF, DOC)
  • Příloha č.2 – Čestné prohlášení (PDF, DOC)
  • Příloha č.3 – Seznam subdodavatelů (PDF, DOC)
  • Příloha č.4 – Krycí list (PDF, DOC)