Historie vodních zdrojů

V roce 1929 uskutečnilo město Planá velmi důležitou stavbu městského vodovodu. Voda pocházela z několika studní nacházejících se v městském lese a byla potrubím vedena přes obce Broumov, Horní a Dolní Jadruž až do Plané. Tento vodovodní systém ze zachoval až do současné doby a v posledních letech se opět stal hlavním zdrojem pitné vody…

Read More

Voda v plánských lesích

Městský les, zejména jeho část mezi Broumovem a Žďárem, je pro město Planá mimořádně důležitý. Tady totiž vzniká rozhodující část pitné vody pro město. Městský les je součástí rozsáhlého „Prameniště Broumov“, sbírá se zde a soustřeďuje kvalitní pitná voda pro Planou a některé přilehlé obce. Voda se z podzemních šachet vede podzemním potrubím do vodojemu…

Read More