Povinně zveřejňované informace podle zákona č.106/1999 Sb.

1. Název Plánské lesy s.r.o. 2. Důvod a způsob založení Společnost byla založena rozhodnutím zastupitelstva města Planá, které je jediným vlastníkem společnosti, dne 16.12.1999. Důvodem založení je správa lesního majetku města Planá. Společnost je zapsána od 13. ledna 2000 u obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 12037. Více o náplni činnosti zde….

Read More

Přístup k informacím – přehled lhůt a termínů

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím – přehled lhůt a termínů Lhůty Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) – 7 dnů Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) – 7 dnů Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) – 3 dny Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3,…

Read More

Výzva k podání nabídky

Plánské lesy s.r.o. vyzývají k podání nabídek k plnění zakázky „Pořízení kolového traktoru s lesnickou nástavbou“ v rámci projektu Lesnická technika pro hospodaření v lesích města Planá. Úplný text výzvy k podání nabídky naleznete zde: Výzva k podání nabídky. Plné znění zadávací dokumentace a všech jejích příloh: Zadávací dokumentace (PDF) Příloha č.1 – Návrh Smlouvy (PDF,…

Read More