Kalamity

Větrná kalamita 2002 Větrná kalamita z noci z 26. na 27.10.2002 velmi silně poškodila lesní porosty městských lesů. Byly poškozeny bez výjimky všechny porosty nad 60 let, vznikly rozsáhlé holiny o celkové výměře cca 7ha. Polomové dříví bylo velmi silně poškozeno (vysoký podíl zlomů). V červnu 2003 pak došlo k několika menším kalamitám a následkem…

Read More