Služby

Zajišťujeme služby v rámci lesnictví: těžba přibližování nákup a prodej dřeva obnova lesa ochrana lesa těžební práce v městské zeleni

Read More

Poplatkové lovy

Poplatkové lovy jsme v současné době pozastavili. Důvodem je zejména výrazně pokleslá kvalita trofejí jelena evropského v této části Českého lesa a rovněž přetrvávající nepoměr pohlaví a věkových tříd jelena evropského v neprospěch druhé a třetí věkové třídy jelenů. Jsme toho názoru, že ke zlepšení stavu jelení zvěře lze dojít například takto: omezit lov starších…

Read More