Lesní hospodářská evidence

Plnění hospodářských úkolů v deceniu 1999-2008: rok těžba výchova do 40 let MZD m3 b.k. % nahodilá ha % úkol 65.415 160 27 1999 6.072 34,6 42,45 18 2000 6.221 15,7 38,93 22 2001 6.647 8,3 26,32 31 2002 7.557 30,2 9,38 24 2003 15.243 97,8 16,98 65 2004 7.544 75,4 17,45 38 2005 6.391…

Read More

Kalamity

Větrná kalamita 2002 Větrná kalamita z noci z 26. na 27.10.2002 velmi silně poškodila lesní porosty městských lesů. Byly poškozeny bez výjimky všechny porosty nad 60 let, vznikly rozsáhlé holiny o celkové výměře cca 7ha. Polomové dříví bylo velmi silně poškozeno (vysoký podíl zlomů). V červnu 2003 pak došlo k několika menším kalamitám a následkem…

Read More

Hospodářské úkoly

Závazná ustanovení LHP definuje vyhláška č.84/1996 Sb: maximální váše těžeb minimální rozsah výchovy v porostech do 40 let věku minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu Výše těžeb byla v případě LHP 2007 pro LHC Městské lesy Planá stanovena součtem výše mýtní těžby pro kategorii lesů hospodářských a lesů zvláštního určení na základě…

Read More