Povinně zveřejňované informace podle zákona č.106/1999 Sb.

1. Název Plánské lesy s.r.o. 2. Důvod a způsob založení Společnost byla založena rozhodnutím zastupitelstva města Planá, které je jediným vlastníkem společnosti, dne 16.12.1999. Důvodem založení je správa lesního majetku města Planá. Společnost je zapsána od 13. ledna 2000 u obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 12037. Více o náplni činnosti zde….

Read More

Přístup k informacím – přehled lhůt a termínů

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím – přehled lhůt a termínů Lhůty Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) – 7 dnů Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) – 7 dnů Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) – 3 dny Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3,…

Read More

Informace o hospodaření

Informace o hospodaření za rok 2018: krátká zpráva 2018 účetní závěrka 2018 – výsledovka účetní závěrka 2018 – rozvaha Informace o hospodaření za rok 2017: krátká zpráva 2017 účetní závěrka 2017 – výsledovka účetní závěrka 2017 – rozvaha Informace o hospodaření za rok 2016: krátká zpráva 2016 účetní závěrka 2016 – výsledovka účetní závěrka 2016…

Read More