Lesní hospodářská evidence

Plnění hospodářských úkolů v deceniu 1999-2008: rok těžba výchova do 40 let MZD m3 b.k. % nahodilá ha % úkol 65.415 160 27 1999 6.072 34,6 42,45 18 2000 6.221 15,7 38,93 22 2001 6.647 8,3 26,32 31 2002 7.557 30,2 9,38 24 2003 15.243 97,8 16,98 65 2004 7.544 75,4 17,45 38 2005 6.391…

Read More

Lesní hospodářský celek 312404

Lesní hospodářský celek 312404 – Městské lesy Planá zahrnuje lesní pozemky ve vlastnictví města Planá. Správou majetku je pověřena organizace Plánské lesy s.r.o, Tachovská 491, 348 15 Planá. Funkci odborného lesního hospodáře vykonávají Plánské lesy, s.r.o., jejímž odpovědným zástupcem je Ing. Michal Hruška, číslo licence 3122/02-RŽP/221-7/105. Celková plocha pozemků určených k plnění funkcí lesa zařazených…

Read More

Hospodářské úkoly

Závazná ustanovení LHP definuje vyhláška č.84/1996 Sb: maximální váše těžeb minimální rozsah výchovy v porostech do 40 let věku minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu Výše těžeb byla v případě LHP 2007 pro LHC Městské lesy Planá stanovena součtem výše mýtní těžby pro kategorii lesů hospodářských a lesů zvláštního určení na základě…

Read More