Hospodářské úkolyZávazná ustanovení LHP definuje vyhláška č.84/1996 Sb:

  • maximální váše těžeb
  • minimální rozsah výchovy v porostech do 40 let věku
  • minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu

Výše těžeb byla v případě LHP 2007 pro LHC Městské lesy Planá stanovena součtem výše mýtní těžby pro kategorii lesů hospodářských a lesů zvláštního určení na základě ukazatelů těžební procento a normální paseka a předmýtní těžby.

  • výše těžeb = 98.000 m3 b.k.
  • rozsah výchovy = 148,13 ha
  • podíl MZD = 25,87%

Mýtní těžba byla umístěna do porostních skupin ve výši 71,2 % deduktivně stanoveného objemu mýtní těžby.
Výše předmýtní těžby byla stanovena umístěním těžeb do jednotlivých porostů ve výši 16 487 m3 a byla navýšena o očekávaný podíl těžby nahodilé o 18 % na 19 461 m3.
Minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let byl stanoven jako součet ploch porostních skupin do 40 let věku s naplánovaným naléhavým výchovným zásahem z důvodu zvýšení odolnosti porostů a úpravy jejich druhové skladby. Minimální plošný rozsah výchovy do 40 let činí 148,13 ha, z toho 65,29 ha prořezávek a 82,84 ha probírek. Přitom celková plocha prořezávek je 136,31 ha a probírek 406,66 ha.
Závazný minimální podíl MZD je stanoven pro všechny porostní skupiny a etáže starší 80 let a mladší, pokud do nich LHP obnovu umisťuje nebo ji zde připouští a dále také u všech holin. Navrhovanými melioračními a zpevňujícími dřevinami jsou dle jednotlivých cílových hospodářských souborů a souborů lesních typů (nebo lesních typů) dřeviny uvedené v příloze č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb.

Závazná ustanovení pro nový LHP

Nový lesní hospodářský plán pro období 2017-2026 ukládá následující závazné ukazatele:

  • výše těžeb = 117.900 m3 b.k.
  • rozsah výchovy = 116,29 ha
  • podíl MZD = 25,71%