KalamityVětrná kalamita 2002

Větrná kalamita z noci z 26. na 27.10.2002 velmi silně poškodila lesní porosty městských lesů. Byly poškozeny bez výjimky všechny porosty nad 60 let, vznikly rozsáhlé holiny o celkové výměře cca 7ha. Polomové dříví bylo velmi silně poškozeno (vysoký podíl zlomů). V červnu 2003 pak došlo k několika menším kalamitám a následkem velmi suchého a teplého léta došlo k mimořádnému rozvoji kůrovců. Celkem bylo vytěženo přes 15.000 m3 kalamitního dříví.

Orkán Kyrill

Větrný orkán Kyrill poničil lesy v celé západní a střední evropě. Městské lesy Planá byly poškozeny v rozsahu přibližně 9.700 m3.
Poškození porostů nebylo tak vážné jako při předchozí kalamitě – rozsah holin nebyl nijak vysoký, kalamitní dříví bylo z více než 50% ve vývratech, byly časté jednotlivé oddenkové zlomy nahnilých jedinců, kalamitní boudy představovaly malý podíl.

Vichřice Emma

V důsledku vichřice Emma z počátku roku 2008 jsme zpracovali cca 2700 m3 polomového dříví. Kalamitní dříví bylo zpracováno do termínu (31.5. resp. 30.6.). Při bouřce 27.6.2008 padlo dalších cca 600 m3.

Při zpracování kalamit jsme postupovali podle následujícího schématu:

  • nejprve uvlonit veškeré silnice a odvozní cesty
  • vyčistit všechny poškozené oplocenky a znovu je uzavřít
  • zpracovat co nejvíce roztroušené kalamitní hmoty, a to zejména v místech kritických pro rozvoj kůrovců
  • pak zpracovat koncentrované polomy a polomové boudy, kde se vývoj kůrovců dá lépe hlídat
  • nakonec zpracovat polomy v předmýtních porostech a porostech minimálně atraktivních pro kůrovce

2 thoughts on “Kalamity

  1. Dobrý den,
    chtěla jsem se zeptat zda vykupujte bukvice.A jestli ani tak kolik dáváte za kilo a do kdy je vykupujete Děkuji

Comments are closed.