LHCLesní hospodářský celek 312404 – Městské lesy Planá zahrnuje lesní pozemky ve vlastnictví města Planá. Správou majetku je pověřena organizace Plánské lesy s.r.o, Tachovská 491, 348 15 Planá. Funkci odborného lesního hospodáře vykonávají Plánské lesy, s.r.o., jejímž odpovědným zástupcem je Ing. Michal Hruška, číslo licence 3122/02-RŽP/221-7/105.
Celková plocha pozemků určených k plnění funkcí lesa zařazených do LHP je 1 059,26 ha. LHC se skládá ze dvou hlavních částí, přibližně stejně velkých. První je tvořena souvislým komplexem lesa mezi obcemi Broumov a Žďár v Českém lese, který sahá od bývalého Jalového Dvora (cca 1 km jihozápadně od Broumova) až ke státní hranici s Německem a z organizačního hlediska tvoří lesní úsek 1 – Jalový Dvůr (plocha 534,18 ha). Lesy v druhé části patří do dalšího lesního úseku 2 – Planá (plocha 525,08 ha) a jsou rozdrobeny do mnoha menších či větších lesních komplexů i malých lesíků s plochou několik arů až několik desítek hektarů, přičemž navazují a prolínají se s cizími lesními majetky, nejčastěji se státními lesy spravovanými LČR, s.p., LS Planá, LS Přimda a LS Stříbro.
LHC se nachází v katastrálních územích Žďár u Tachova, Broumov u Zadního Chodova, Pavlovice nad Mží, Vítovice u Pavlovic, Křínov, Kříženec, Otín u Plané, Planá u Mariánských Lázní, Týnec u Plané, Vysoké Sedliště, Svahy, Vížka a Zliv nad Mží, ve správních obvodech obce Planá a Broumov, v obvodu obce s rozšířenou působností Tachov, kraj Plzeňský.