HonitbaMěstská honitba č.54 je režijní honitbou města ve správě Plánských lesů, s.r.o. Její výměra dosahuje 551 ha a leží mezi obcemi Žďár a Broumov. Hlavní zvěří je jelen evropský, jelen sika, zvěř černá a srnčí. Zvěř drobná se vyskytuje pouze sporadicky.
Tradiční je pouze zvěř srnčí, zvěř jelena evropského byla v minulosti vždy důsledně hubena. Její stavy se zvedly až po druhé světové válce. Dnes se její množství řídí výší minimálních a normovaných stavů. Kvalita trofejí jelenů evropských v posledních letech výrazně klesla.
Jelen sika jako zvěř nepůvodní a nežádoucí je cílevědomě loven, přesto se jeho stav stále zvyšuje. Populace zvěře srnčí je stabilní, její kvalita je v podmínkách naší lesní honitby spíše podprůměrná.