Posláním Plánských lesů, s.r.o. je správa lesního majetku města Plané, správa a údržba za tímto účelem svěřeného nebo jinak nabytého majetku a poskytování služeb třetím osobám.

Účelem zřízení společnosti je hospodaření se svěřeným nebo jinak nabytým majetkem ve prospěch zřizovatele v souladu s právními normami. Společnost byla zřízena rozhodnutím Městského zastupitelstva města Planá a má zajišťovat činnosti v souladu s předmětem podnikání uvedeným ve společenské smlouvě.

Právní forma Plánských lesů je společnost s ručením omezeným.
Zřizovatelem a jediným vlastníkem je město Planá, Náměstí Svobody 1 Planá, IČO: 00260096.
Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Výkon působnosti valné hromady společnosti vykonává prostřednictvím rady města Planá zastupitelstvo města. Společnost je zapsána u obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 12037. Datum zápisu: 13.ledna 2000.

Předmět podnikání:

  • pěstební a těžební činnost v lesích
  • nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin
  • pilařská výroba
  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné
  • provoz režijní honitby
  • poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví