Poplatkové lovy jsme v současné době pozastavili. Důvodem je zejména výrazně pokleslá kvalita trofejí jelena evropského v této části Českého lesa a rovněž přetrvávající nepoměr pohlaví a věkových tříd jelena evropského v neprospěch druhé a třetí věkové třídy jelenů.
Jsme toho názoru, že ke zlepšení stavu jelení zvěře lze dojít například takto:

  • omezit lov starších jelenů v následujících několika letech pouze na nejnutnější průběrný odstřel
  • důsledně provádět průběrný odstřel zvěře holé
  • zredukovat počet zvěře holé na únosnou míru
  • nelovit zvěř jelení na společných lovech
  • důsledně redukovat zvěř sičí s ohledem na hybridizaci se zvěří jelena evropského
  • obnovit oblast chovu

Těchto zásad se již několik let snažíme držet, ovšem samozřejmě neočekáváme žádný efekt, dokud se podobné zásady nebudou uplatňovat v širším územním rámci. A to za současného systému pronájmů honiteb není pravděpodobné.Lovy