Zajišťujeme služby v rámci lesnictví:

  • těžba
  • přibližování
  • nákup a prodej dřeva
  • obnova lesa
  • ochrana lesa
  • těžební práce v městské zeleni