Městský les, zejména jeho část mezi Broumovem a Žďárem, je pro město Planá mimořádně důležitý. Tady totiž vzniká rozhodující část pitné vody pro město. Městský les je součástí rozsáhlého „Prameniště Broumov“, sbírá se zde a soustřeďuje kvalitní pitná voda pro Planou a některé přilehlé obce.
Voda se z podzemních šachet vede podzemním potrubím do vodojemu u Broumova a odtud potrubím do Plané. Sběrných míst se v městských lesích nachází celkem 15 a roční odběr se pohybuje kolem 230 mil. litrů vody. V zájmu ochrany vodních zdrojů byla vyhlášena ochranné pásma PHO I. a PHO II. Tato ochranná pásma mají svá pravidla hospodaření, řada činností je zde zcela vyloučena. Hranice pásem jsou v terénu vyznačeny, u vstupu do městských lesů najdete informační tabule o vodních zdrojích a pravidlech, které je třeba v okolí vodních zdrojů dodržovat.PHO