Tachovská 491, 34815 Planá 374798413

Plánské lesy, s.r.o.

Povinně zveřejňované informace

Při jednání valné hromady společnosti Plánské lesy s.r.o. dne 11.12.2013 bylo schváleno nové znění zakladatelské listiny společnosti. Tím se Plánské lesy podřídily nové legislativě platné od roku 2014 – jmenovitě novému zákonu o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb (ZOK). Zákon o obchodních korporacích mění chod společnosti zejména v oblasti jednání statutárních orgánů a jejich vystupování, mění se práva a povinnosti jednatele a valné hromady a také nově vzniká povinnost zveřejňovat informace o společnosti.

Povinně zveřejňované informace budou (mimo údajů ve veřejných rejstřících) nadále publikovány na těchto stránkách Plánských lesů s.r.o. v rubrice Společnost > Povinné informace. Jedná se informace o konání řádné valné hromady a informace o hospodaření.