Dne 12.2.2014 se koná řádná valná hromada spoelčnosti Plánské lesy s.r.o. Jednání proběhne na městkém úřadě v Plané od 15:00 hodin.

Na programu valné hromady bude výroční zpráva o hospodaření společnosti za rok 2013, schválení účetní závěrky za rok 2013 a projednání některých smluv společnosti (smlouva o výkonu funkce jednatele, nájemní a pachtovní smlouva na lesní majetek).

Jednání valné hromady je neveřejné.