První historická lesnická mapa městského lesa pochází z roku 1762. Ačkoliv město získalo les od komorního statku již v roce 1606, jde podle dobových zdrojů o jeho první zaměření. Druhé zaměření bylo provedeno v roce 1838, které stejně jako následující zařízení  z roku 1846 vypracoval lesmistr Carl Polak. Porostní mapu k plánu z roku 1858 vytvořil zařizovatel H. Reininger. Již v roce 1868 se při zařízení lesního hospodářského plánu Johannem Hahnem objevuje nové prostorové rozdělení na shodně velké dílce pomocí rozdělovnic a hospodárnic vedených v severojižním a východozápadním směru. Jako základ pro vedení hranic oddělení a dílců slouží toto rozdělení dodnes.

Další dochovanou mapou je až porostní mapa z roku 1908 od lesmistra Juliuse Wegseheidera. Hospodářská mapa z roku 1924 byla vypracována lesním Krausem, dochovaly se jak porostní, tak obrysová a pracovní mapy. V severozápadním cípu je zakreslena část majetku ležící na německé straně hranice v okolí Treppensteinu, kterou město přikoupilo někdy kolem roku 1908. Jako poslední jsou tři novodobé mapy – výřez pracovní obrysové mapy asi z 50. let a porostní mapy z let 1989 a 1999. Všechny historické mapy městských lesů jsou uloženy ve státním archivu v Tachově.

Porostní a obrysovou mapu současného LHP si lze prohlédnout na adrese: mapa.planskelesy.cz

no images were found

 

Následující historické mapy se týkají jak původního lesního majetku v okolí Broumova, tak obecních lesů v okolí Plané.