Historické fotografie

Následující dobové fotografie se vztahují k městským lesům Planá. Většina z nich je z meziválečného období a pochází z pozůstalosti paní Bartlové (Ba), dcery posledního předválečného lesního správce městských lesů, a od manželů Brennerových (Br). Za laskavé zapůjčení, které nám pomohlo oživit část historie městských lesů, jim mnohokrát děkujeme. 

Read More

Historické mapy

První historická lesnická mapa městského lesa pochází z roku 1762. Ačkoliv město získalo les od komorního statku již v roce 1606, jde podle dobových zdrojů o jeho první zaměření. Druhé zaměření bylo provedeno v roce 1838, které stejně jako následující zařízení  z roku 1846 vypracoval lesmistr Carl Polak. Porostní mapu k plánu z roku 1858…

Read More

400. let městských lesů Planá

Dne 3. srpna 2006 oslavilo město Planá významné jubileum: 400. let městských lesů. Historie městských lesů započíná rokem 1606. V tomto roce byl městský les o výměře 510 ha odkoupen od komorního panství Tachova. Kupní smlouva k prodeji části královského lesního majetku, jíž předcházelo svolení stavů na sněmu v roce 1598, byla řádně zapsána do…

Read More