Přírodní poměry

Městské lesy Planá leží v přírodní lesní oblasti (PLO) 11 – Český les a PLO 6 – Západočeská pahorkatina. Lesnický úsek 1 – Jalový Dvůr spadá s nadmořskou výškou 600-735 m n.m. do lesních vegetačních stupňů 5. – jedlobukového a 6. smrkobukového, lú 2 – Planá celá do lesního vegetačního stupně 3. dubobukového (nadmořská výška…

Read More