Historie vodních zdrojů

V roce 1929 uskutečnilo město Planá velmi důležitou stavbu městského vodovodu. Voda pocházela z několika studní nacházejících se v městském lese a byla potrubím vedena přes obce Broumov, Horní a Dolní Jadruž až do Plané. Tento vodovodní systém ze zachoval až do současné doby a v posledních letech se opět stal hlavním zdrojem pitné vody…

Read More