Tachovská 491, 34815 Planá 374798413

Plánské lesy, s.r.o.

Historie vodních zdrojů

Historie prameništěV roce 1929 uskutečnilo město Planá velmi důležitou stavbu městského vodovodu. Voda pocházela z několika studní nacházejících se v městském lese a byla potrubím vedena přes obce Broumov, Horní a Dolní Jadruž až do Plané. Tento vodovodní systém ze zachoval až do současné doby a v posledních letech se opět stal hlavním zdrojem pitné vody pro město. Stavba vodovodního systému byla zkolaudována 12.11.1931. Jejím projektantem byl Rudolf Braun z Plané.