Informace o hospodaření

Informace o hospodaření za rok 2018: krátká zpráva 2018 účetní závěrka 2018 – výsledovka účetní závěrka 2018 – rozvaha Informace o hospodaření za rok 2017: krátká zpráva 2017 účetní závěrka 2017 – výsledovka účetní závěrka 2017 – rozvaha Informace o hospodaření za rok 2016: krátká zpráva 2016 účetní závěrka 2016 – výsledovka účetní závěrka 2016…

Read More

Valná hromada 12.2.2014

Dne 12.2.2014 se koná řádná valná hromada spoelčnosti Plánské lesy s.r.o. Jednání proběhne na městkém úřadě v Plané od 15:00 hodin. Na programu valné hromady bude výroční zpráva o hospodaření společnosti za rok 2013, schválení účetní závěrky za rok 2013 a projednání některých smluv společnosti (smlouva o výkonu funkce jednatele, nájemní a pachtovní smlouva na…

Read More

Povinně zveřejňované informace

Při jednání valné hromady společnosti Plánské lesy s.r.o. dne 11.12.2013 bylo schváleno nové znění zakladatelské listiny společnosti. Tím se Plánské lesy podřídily nové legislativě platné od roku 2014 – jmenovitě novému zákonu o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb (ZOK). Zákon o obchodních korporacích mění chod společnosti zejména v oblasti jednání statutárních orgánů a jejich vystupování,…

Read More