Lesní hospodářský plán

Nový lesní hospodářský plán (LHP) s platností 1.1.2007 – 31.12.2016 zpracoval Plzeňský lesprojekt, a.s. LHP je nejdůležitějším nástrojem vlastníka při uplatňování vlastního záměru hospodaření, přitom LHP stále zůstává jakýmsi kompromisem, který respektuje přírodní poměry, záměry státní lesnické politiky a celospolečenské funkce lesa deklarované prostřednictvím kategorizece lesů. Plzeňský lesprojekt, a.s. zpracoval teké předchozí LHP s platností…

Read More

Přírodní poměry

Městské lesy Planá leží v přírodní lesní oblasti (PLO) 11 – Český les a PLO 6 – Západočeská pahorkatina. Lesnický úsek 1 – Jalový Dvůr spadá s nadmořskou výškou 600-735 m n.m. do lesních vegetačních stupňů 5. – jedlobukového a 6. smrkobukového, lú 2 – Planá celá do lesního vegetačního stupně 3. dubobukového (nadmořská výška…

Read More

Náplň činnosti

Posláním Plánských lesů, s.r.o. je správa lesního majetku města Plané, správa a údržba za tímto účelem svěřeného nebo jinak nabytého majetku a poskytování služeb třetím osobám. Účelem zřízení společnosti je hospodaření se svěřeným nebo jinak nabytým majetkem ve prospěch zřizovatele v souladu s právními normami. Společnost byla zřízena rozhodnutím Městského zastupitelstva města Planá a má…

Read More