Služby

Zajišťujeme služby v rámci lesnictví: těžba přibližování nákup a prodej dřeva obnova lesa ochrana lesa těžební práce v městské zeleni

Read More

Městská honitba

Městská honitba č.54 je režijní honitbou města ve správě Plánských lesů, s.r.o. Její výměra dosahuje 551 ha a leží mezi obcemi Žďár a Broumov. Hlavní zvěří je jelen evropský, jelen sika, zvěř černá a srnčí. Zvěř drobná se vyskytuje pouze sporadicky. Tradiční je pouze zvěř srnčí, zvěř jelena evropského byla v minulosti vždy důsledně hubena….

Read More

400. let městských lesů Planá

Dne 3. srpna 2006 oslavilo město Planá významné jubileum: 400. let městských lesů. Historie městských lesů započíná rokem 1606. V tomto roce byl městský les o výměře 510 ha odkoupen od komorního panství Tachova. Kupní smlouva k prodeji části královského lesního majetku, jíž předcházelo svolení stavů na sněmu v roce 1598, byla řádně zapsána do…

Read More