Lesní hospodářský celek 312404

Lesní hospodářský celek 312404 – Městské lesy Planá zahrnuje lesní pozemky ve vlastnictví města Planá. Správou majetku je pověřena organizace Plánské lesy s.r.o, Tachovská 491, 348 15 Planá. Funkci odborného lesního hospodáře vykonávají Plánské lesy, s.r.o., jejímž odpovědným zástupcem je Ing. Michal Hruška, číslo licence 3122/02-RŽP/221-7/105. Celková plocha pozemků určených k plnění funkcí lesa zařazených…

Read More

Hospodářské úkoly

Závazná ustanovení LHP definuje vyhláška č.84/1996 Sb: maximální váše těžeb minimální rozsah výchovy v porostech do 40 let věku minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu Výše těžeb byla v případě LHP 2007 pro LHC Městské lesy Planá stanovena součtem výše mýtní těžby pro kategorii lesů hospodářských a lesů zvláštního určení na základě…

Read More

Lesní hospodářský plán

Nový lesní hospodářský plán (LHP) s platností 1.1.2007 – 31.12.2016 zpracoval Plzeňský lesprojekt, a.s. LHP je nejdůležitějším nástrojem vlastníka při uplatňování vlastního záměru hospodaření, přitom LHP stále zůstává jakýmsi kompromisem, který respektuje přírodní poměry, záměry státní lesnické politiky a celospolečenské funkce lesa deklarované prostřednictvím kategorizece lesů. Plzeňský lesprojekt, a.s. zpracoval teké předchozí LHP s platností…

Read More